Senagat habarlary

  • Deňiz işleýiş şertleri

    Harytlaryň deňiz arkaly halkara daşalmagy, ýük daşaýjy tarapyndan iberilen ýükleri bir ýurduň portundan başga bir ýurduň portuna deňiz arkaly daşamak, deňze gidýän gämini ulag serişdesi hökmünde ulanmak we ýükleri sylag hökmünde almak deňiz şertnamasy ...
    Koprak oka
  • Senagat derňewi

    Paýlaşylan welosipedleriň wagyz edilmegi bilen tigir sürüşine has köp adam girdi, ýöne köp adamyň welosipedlere düşünişi transport gurallary derejesinde.Greenaşyl syýahat, daşky gurşawa iň az täsir edýän syýahatdan peýdalanmakdyr.Bolmaýan syýahat tertibi ...
    Koprak oka