Jiacheng hyzmaty

Gonkongda, Şençzhenen we Guan Guangzhououda dünýäniň üç sany belli portuna bil baglap, Jiacheng Freight onlarça halkara ýük daşaýyş kompaniýasy bilen işewür gatnaşyk saklaýar we köp sanly ýük daşaýan kompaniýalar bilen şertnama ýük şertnamalaryny baglaşýar.
  • 12
  • download

Hyzmat

  • 1
  • 2

Biz hakda

Gonkongda, Şençzhenen we Guanç Guangzhououda dünýäniň üç sany meşhur portuna bil baglamak,Jiacheng Freight hyzmat edýärOn gowrak halkara ýük daşaýan kompaniýalar bilen işewür gatnaşyklar we köp ýük daşaýan kompaniýalar bilen şertnama ýük şertnamalaryny baglaşýar.Kompaniýamyz, gämi eýeleriniň köpüsi bilen elektron söwda hyzmatdaşlygyny ösdürdi we internetde ýük daşamagy bron etmegi we ýük yzarlamagyny amala aşyrdy.

Kompaniýa habarlary

Shenzhen Jiacheng International Cargo Co., Ltd.

Şençzhenen Jiacheng International Cargo Co., Ltd.

Şençzhenen Jiacheng Halkara ightük Co.Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň globusy ...

Deňiz işleýiş şertleri

Harytlaryň deňiz arkaly halkara daşalmagy, ýük daşaýjy tarapyndan iberilen ýükleri bir ýurduň portundan başga bir ýurduň portuna deňiz arkaly daşamak, deňze gidýän gämini ulag serişdesi hökmünde ulanmak we ýükleri sylag hökmünde almak deňiz şertnamasy ...